News Update

สำรวจความแตกต่างในสมองของคนหนุ่มสาว

ลักษณะที่ใจแข็งความเอาใจใส่และความรู้สึกผิดลดลงอธิบายความแตกต่างของสารสีขาวบางอย่างที่เห็นในวัยรุ่นที่มีความประพฤติไม่เป็นระเบียบแสดงว่าลักษณะเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อสำรวจความแตกต่างในสมองของคนหนุ่มสาว การวินิจฉัยสำหรับเด็กที่มีความประพฤติผิดปกติส่วนหนึ่งเป็นเพราะมักจะถูกบดบังด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ

แต่ก็เป็นเพราะมันมักไม่ถูกมองว่าเป็น ความผิดปกติของแท้การเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความแตกต่างของโครงสร้างเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรในสมองอาจนำไปสู่การวินิจฉัยที่แม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคต แต่จะช่วยให้เราพัฒนาและทดสอบการแทรกแซงที่สามารถช่วยให้เด็ก ๆ นี่เป็นการศึกษาขนาดใหญ่ครั้งแรกที่มองทางเดินเรื่องสสารสีขาวในสมองของเด็กหญิงและเด็กชายที่มีพฤติกรรมผิดปกติ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างที่น่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อของเส้นทางเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้แตกต่างจากที่เห็นในสภาพสุขภาพจิตอื่น ๆ เช่นภาวะซึมเศร้ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของสารสีขาวเหล่านี้ สมองพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปและการเปลี่ยนแปลงทางสมองเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการทางจิตวิทยาหรือไม่