News Update

สภาผู้ผลิตหมูสหรัฐจี้ตัดจีเอสพีไทย

สภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐฯ จี้ตัดสิทธิจีเอสพีไทย อ้างฝ่ายไทยยังไม่ยอมให้นำเข้าหมูเร่งสารเนื้อแดง“แรคโตพามีน”ตกค้างเข้ามาขาย ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา สภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ  พิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือจีเอสพีสำหรับประเทศไทย ภายใต้กรณีการพิจารณาการดำเนินการของประเทศที่ได้รับสิทธิ   

เนื่องจากไทยไม่เข้าข่ายคุณสมบัติประเทศผู้ได้รับสิทธิด้านการเปิดตลาดสินค้าให้แก่สหรัฐฯอย่างเป็นธรรม และสมเหตุผล เพราะไทยห้ามนำเข้าเนื้อสุกรของสหรัฐฯ ที่มีสารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนตกค้าง แม้ไทยได้เคยแจ้งกับสหรัฐฯว่า จะแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองมาตรฐานสารตกค้างสูงสุดของสารเร่งเนื้อแดงดังกล่าวที่  โคเด็กซ์  หรือ  โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ กำหนด “การยื่นคำร้องดังกล่าว เป็นผลจากการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐได้เปิดรับฟังความเห็นกรณีการพิจารณาเงื่อนไขการให้สิทธิจีเอสพีที่เกี่ยวกับการพิจารณาการดำเนินการของประเทศที่ได้รับสิทธิ หลังจากที่เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯได้ประกาศต่ออายุโครงการจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.63 โดยผู้แทนการค้าสหรัฐ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews