News Update

ยูเออีเตรียมให้สิทธิพำนักในประเทศเป็นการถาวรแก่นักลงทุนต่างชาติ 6,800 คน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี เปิดเผยวันนี้ว่า ยูเออี เตรียมจะให้สิทธิพำนักในประเทศเป็นการถาวรแก้นักลงทุนต่างชาติ 6,800 ภายใต้ระบบใหม่ที่เรียกว่า “บัตรทอง” หลังจากบุคคลเหล่านี้ลงทุนในยูเออีรวมกันแล้วเป็นเงินราว 27,000 ล้านดอลลาร์

โดยทั่วไป ยูเออี กำหนดให้ชาวต่างชาติจะต้องต่ออายุวีซา ซึ่งมีอายุการใช้งานที่จำกัดและมักจะมีเงื่อนไขที่ผูกพันกับการจ้างงานด้วย แต่เมื่อปีทีแล้ว ทางรัฐบาลไดด้ประกาศแผนการผ่อนปรนเรื่องการขอวีซาเข้าประเทศ ชีค โมฮัมเหม็ด บิน รอชิด อัล-มักตูม เจ้าผู้ครองนครดูไบ ดำรงตำแหน่ง รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทวีตข้อความทางทวิตเตอร์ว่า ยูเออี ริเริ่มระบบ “บัตรทอง” เพื่อให้สิทธิพำนักเป็นการถาวรให้แก่นักลงทุน แพทย์ที่มีความสามารถเฉพาะทาง วิศวกร นักวิทยาศาสตร์และศิลปิน และนักลงทุนกลุ่มแรกจำนวน 6,800 คน ที่ลงทุนรวม 27,000 ล้านดอลล์ จะได้รับสิทธินี้ตามระบบบัตรทอง เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ยูเออี ประกาศแผนให้วีซาระยะยาวแก่นักลงทุน นักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการ เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจและกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันตกต่ำ แต่ครั้งนั้น ไม่ได้กล่าวถึงระบบ “บัตรทอง“ แต่อย่างใด.